ලගින්ම ඉන්න කස්ටිය

Tuesday, April 22, 2014

ඔබෙන් සමුගනිමි.....

2014 සයිබර් සිහින බක්මහ උළෙලත් ඕං අහවරයි.. ඕකට පස්සේ ඉතිං එන්නේ මඩ සීසන් එක නෙව.. මේං මඩ.... මේ පාරත් අපි මඩ අරං එන්නේ වල් රජාගේ රාජකීය අනුග්‍රහයත් මහාචාර්ය තරියාගේ මෙව්වා එකත් කැටි කරගෙනමයි... බලලම ඉන්ටකෝ...

(01) පැට්ටාගේ පැටියාගේ පියා කවුද???