ලගින්ම ඉන්න කස්ටිය

Tuesday, June 4, 2013

කෙල්ල දාලා යනකොට අප්සට් තමයි මචං (සිහින සිතිවිලි 9)

කලින් කොටස් මෙතැනින් කියවන්න

සියලු දෙනා වීඩියෝව දෙස ඉතා ඕනෑකමින් බලාසිටියෝය.

එල මචං අවුලක් නෑ පට්ට..මම කීවෙමි..

ඒම තමයි මල්ලි අපි වැඩක් කරාම.......