ලගින්ම ඉන්න කස්ටිය

Thursday, June 28, 2012

තරියාගේ මන්තර පාඩම

බ්ලොග් එකේ දාන්න දෙයක් නැතුව වැලේ වැල් හොය හොය හිටපු වෙලාවක දෙයියෙක් කනට ගහැවු වගේ පේස් බුක් එකේ යාළුවෙක් මගෙං මේම ඇහුවා..


Monday, June 18, 2012

බලාපොරොත්තුවේ ආලෝකය (ප්‍රභන්ධ) 3


---තෙවැනි කොටස---  
හොදයි බෙල්වුඩ් මහත්මා අපි බලාපොරොත්තු වනවා ඔබ සතු තොරතුරු හැකි ඉක්මනින් අප වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි කියා.

ස්තූතියි ලේකම්තුමනි.

මිනිත්තුවක් ඉන්න බෙල්වුඩ් මහත්මා.

ලේකම්තුමනි. 
තවදුරටත් එය රහසක් ලෙස තබා ගැනීමෙන් පලක් නෑ. අපට CIA කාර්යභාර්ය නිලධාරී මුනගස්වන්න. තව විනාඩි 5ක් ඇතුලත.
Tuesday, June 12, 2012

බලාපොරොත්තුවේ ආලෝකය (ප්‍රභන්ධ) 2


--දෙවැනි කොටස--


බෙල්වුඩ් මහත්මා මට මේක කියන්න.
ඔබ කියන ඔය කතාව මට විස්වාස කරන්නද කියන්නේ.

Thursday, June 7, 2012

බලාපොරොත්තුවේ ආලෝකය (ප්‍රභන්ධ) 1

 --පලමු කොටස--


2015.04.06
පෙ.ව 3.48
ඇරිසෝනා ගුවන් හමුදා කදවුර